به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه، مهندس هوشنگ بازوند امروز در نشست ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه با بیان اینکه در بازسازی مناطق زلزله‌زده، فاصله زیادی بین کار انجام شده و هدف مطلوب داریم، اظهار داشت: در خصوص عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات، این روندی که در پیش گرفته شده مطلوب و قابل قبول نیست و نشان دهنده عدم وجود ساختار مناسب در بانکها است که باید پیگیری شود.

استاندار کرمانشاه افزود:  افکار عمومی وضعیت مناطق زلزله‌زده را با دقت رصد می‌کند. نحوه بازسازی و تعمیر واحدهای تخریب شده در مناطق زلزله زده باید شتاب بیشتری بگیرد.

بازوند گفت: یکی از دلایل کُندی در روند ساخت و سازها بوروکراسی اداری است که بانک‌ها و بنیاد مسکن در ساختار ایجاد کرده‌اند، که گویا علت آن هم نگرانی آنها از به کارگیری وام‌ها در جایی غیر از ساخت و ساز است، اما این توجیه قابل قبول نیست، چرا که باید اعمال مدیریت کنند.

وی بیان کرد: هرچه روند مدیریتی در این حوزه طولانی تر شود، آفات و ضررهای آن بیشتر است، لذا باید مراحل اداری کار ساخت و ساز را کوتاه کنند تا بهتر جواب دهد.

استاندار کرمانشاه گفت: بحث اقساط وام از طرف بنیاد مسکن باید با دقت و سرعت مدیریت شود و تعلل و قصور در این زمینه قابل اغماض نیست.