بیگلری گفت :در سیستم زندان‌بانی هدف فقط نگه داشتن زندانیان نیست، پایه‌ اصلی ‌کار اصلاح‌‌ و تربیت ‌است.

زندانیان به صورت ویژه در مسائل فرهنگی و فنی حرفه ایی از جمله: آموزش احکام، قرائت قرآن تا حد تخصصی، آموزش عقیدتی، برگزاری کلاس های نهضت سواد آموزی در حد تحصیلات عالیه برگزار می شود.

منصور بیگلری گفت: در زندان آموزش اشتغال وحرفه آموزی ۴۰ رشته و۲۰ کارگاه تولیدی با کمک مربیان رسمی و زیر نظر مربیان فنی حرفه ایی برای زندانیان اجرا می شود. زندانی ها بعد از آموزش لازم وارد کارگاه تولیدی می‌شوند. در آمد این حرفه برای خود وخانواده آن ها استفاده می شود‌.

بیگلری در ادامه گفت: جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی علاوه بر زندانی ها به خانواده آن ها آموزش مهارت های اساسی زندگی و کنترل خشم داده می شود و فرزندان و همسر زندانی ها در حال آموزش هستند‌.

وی گفت: با کمک آموزش اشتغال زمینه شغل فرآهم می‌شود. آموزش عقیدتی این زمینه را برای زندانی ها ایجاد می کند که به مسائل با یک سابقه فرهنگی آموزشی نگاه کنند و از تکرار جرم جلوگیری می شود.

در صد بالایی از زندانیان که تحت آموزش هستند بازگشتشان به سوی جرم کمتر است. بیشتر زندانی‌ها بخاطر رفع نیاز معیشتی ومالی مرتکب جرایم می‌شود.
منصور بیگلری ادامه داد: سالانه به ۱۸۰۰ زندانی آموزش فنی وحرفه‌ ایی داده می‌شود و منجر به ‌اخذ مدرک‌ می‌شود.

منصور بیگلری مدیر کل زندان های استان کرمانشاه در پایان این گفتگو اضافه کرد: توقع می رود مردم به انجمن حمایت از خانواده زندانیان توجه کنند چرا که یک نهاد مردمی است. انتظار داریم به انجمن ستاد دیه توجه شود تا از آسیب به خانواده زندانی، پیشگیری شود.

خبرنگار طلوع کرمانشاه/ نگار عزتی