بهرامی با بیان این مطلب که اطمینان از خاموش بودن آتش بسیار مهم و حیاتی است، گفت: از مردم و گردشگران می‌خواهیم که پس از اتمام اقامت به هیچ وجه، هیچگونه آتش، زغال و یا حتی خاکستری را در دامن طبعیت به حال خود رها نکنند و حتما از خاموش بودن و سرد بودن تمام آتش و بقای آن اطمینان حاصل کنند، چرا که کوچکترین تکه ذغال در مجاورت با پوشش گیاهی زمینه ایجاد یک حریق گسترده را فراهم می کند.

وی با اشاره به ضرورت جمع‌آوری زباله انسانی در دامن طبیعت، خاطرنشان کرد: زباله‌های انسانی در دامن طبیعت علاوه بر اینکه سبب آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود به دلیل وجود اشیای براق و بطری‌های شیشه‌ای در آن‌ها نقش ذره‌بین را در روز‌های آفتابی سال بازی کرده و زمینه بروز حریق را فراهم می‌کند.

بهرامی افزود: به دلیل خطر ایجاد حریق توسط زباله‌های انسانی از گردشگران می‌خواهیم به هیچ وجه زباله‌های خود را در دامن طبیعت رها نکنند/فارس