به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه؛ مهندس هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه متأسفانه درصد زیادی از پرونده های ساخت و ساز در شهر کرمانشاه در ماده صد مطرح می شوند که این یک اتفاق عجیب و ناگوار است، گفت: شهری که دچار چنین وضعیتی شود در واقع نشان می دهد که باید نظارت در آن تقویت شود و افراد نتوانند هر کاری بخواهند در حوزه ساخت و ساز انجام دهند، چرا که کیفیت زندگی در آن نزول فاحشی پیدا می کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه مدیریت ماده صد با شهرداری است و باید وضعیت ساخت و سازها را به گونه ای تنظیم کند که شاهد این حجم از تخلفات ساخت و ساز در کرمانشاه نباشیم، گفت: قانون شهرداری‌ها یکی از مترقی‌ترین قانون های موجود است و شرایط فعلی محصول نظارت ضعیف است.

بازوند اظهار داشت: نباید آیندگان تصور کنند در این شهر نظارتی نبوده و هر کس هر کاری خواسته در عرصه ساخت و ساز انجام داده است. وضعیت موجود باید با جدیت بررسی شود و ضعف های نظارتی موجود هر چه سریعتر برطرف کنند.

وی با بیان اینکه افرادی که در عرصه ساخت و ساز هستند نباید تصور کنند که در روند اجرای کار اختیار تام دارند، گفت: مدیریت کلانشهری مثل کرمانشاه کار ساده ای نیست. باید به شهردار کرمانشاه کمک کرد و اختیارات کافی برای ساماندهی به وضعیت فعلی را به وی داد. هر چند قانون فعلی هم بسیار مترقی است و عرصه برای کار هست.

بازوند اظهار کرد: ساخت و ساز های بلند مرتبه اگر طبق ضوابط قانونی و اصولی باشد یک امتیاز برای شهر است و ارتقای کیفیت زندگی کمک می کند. نمونه موفق این وضعیت را در شهرهای پویا و توسعه یافته شاهد هستیم.