به گزارش طلوع کرمانشاه، دکتر محمدرضا حبیبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در گردهمایی نخستین روز کاری در سال جدید که با حضور اعضای هیات رئیسه، استادان، کارکنان و دانشجویان در محل مسجد الغدیر واحد کرمانشاه برگزار شد، بر لزوم تحقق شعار سال به معنای واقعی تاکید کرد.

دکتر محمدرضا حبیبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه افزون بر تبریک سال جدید و سپاسگزاری از تلاش همکاران در سال گذشته گفت:«برای تحقق اهداف خود در زندگی و کار می بایست امور خود را مدیریت و هدفمند کنیم تا به نتایج مورد انتظار خود برسیم و این مدیریت شخصی در امور و نظم دهی به کار می تواند برای ما ایجاد انگیزه کند تا با روحیه بهتر و انرژی بیشتر امورات را به پیش ببریم؛ چنانچه پیامبر(ص) می فرماید:”سرمایه بقا را غنیمت بشمارید همانگونه که این هوا در بهار درخت را زنده می کند”.»

دکتر حبیبی در ادامه با توجه به نامگذاری سال جدید افزود:«مقام معظم رهبری به خوبی شرایط کشور را شناسایی و متناسب با این شرایط نامگذاری می کنند در خصوص نامگذاری سال ۹۷ نیز از سوی ایشان برای همگان ضرورت دارد تا این نامگذاری به سمت و سوی تحقق به معنای واقعی رفته و عملیاتی شود. در این راستا دانشگاه نیز وظایفی دارد که استادان، دانشجویان و کارکنان هر یک دارای سهمی برای تحقق این شعار دارند؛ زیرا حرکت به سمت کیفیت بخشی به کالای ایرانی جزو وظایف همگان بخصوص دانشگاهیان به صورت علمی و تولیدکنندگان به صورت عملی و دیگر آحاد فرهنگ مصرف کالای ایرانی است تا افزون بر عدم وابستگی به کالای محدود خارجی در راستای رونق اقتصادی رفع موانع اشتغال گام برداریم.»

 

خبرنگار: شیرین رضایی