رئیس اداره اعتبار بخشی و امور بیمارستان ها با اشاره اینکه تعرفه (هزینه) این مراکز ۲ تا ۳ برابر بخش خصوصی است گفت: در این مراکز بیماران انتخابی(select) قابل پذیرش هستند .

عرفانی در پایان این گفتگو، با بیان اینکه ۲۵ تخت بیمارستانی به بیماران قلبی، کلیوی، زنان، نازایی، چشم، گوش، حلق و بینی ،داخلی و…..اختصاص دارد گفت: تمام امکاناتی که برای این گردشگران در نظر گرفته می شود دارای استاندارد بین المللی است و هر اتفاقی که به صورت اورژانسی برای آنها بیفتد مانند شهروندان داخل کشور مداوا می شوند.

معصومه احمدی خواه : خبرنگار طلوع کرمانشاه