محمودرضا نیازی در گفت و گو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، گفت: خبازی ها چون به صورت مستقیم با تامین نان و سلامت مردم در ارتباط هستند به صورت مستمر مورد بازدید قرار می گیرند.
وی ادامه داد: موارد مختلفی در خبازی ها مورد بازرسی قرار می گیرد که از جمله آنها می تواند به افزودنی ها و خصوصا مصرف نمک اشاره کرد.
به گفته این مسئول، مصرف سبوس، کیفیت آرد و وضعیت دستگاه های پخت نان نیز از دیگر مواردی است که توسط اداره کل استاندارد در خبازی ها مورد بازرسی قرار می گیرد
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با بیان اینکه بازرسی ها به صورت هفتگی و مستمر انجام می شود، اظهار کرد: این بازرسی ها با همکاری سایر بخش های نظارتی و همچنین مرکز بهداشت و … انجام می شود.
نیازی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در بازدید از خبازی ها مد نظر قرار دارد نوع آردی است که برای هر یک از انواع نان لواش، سنگک و … استفاده می شود که با هم تفاوت دارد و عدم تطبیق آرد و نان تخلف محسوب می شود.
وی بخش دیگر مرتبط با نان که توسط اداره استاندارد مورد بازرسی قرار می گیرد را کارخانجات آرد عنوان کرد و افزود: در کرمانشاه ۱۶ یا ۱۷ کارخانه آرد داریم که مدام بازدید می شوند.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نمونه برداری هایی از آرد تولیدی کارخانه ها انجام می شود و کیفیت و یا وجود هرگونه افزودنی غیرمجاز در آن بررسی خواهد شد.
نیازی یادآوری کرد: خوشبختانه تمام کارخانجات استان استاندارد لازم را دارند.
وی با بیان اینکه پروانه استاندارد کارخانجات آرد سالانه صادر می شود، افزود: بازدیدهای کارخانجات آرد نیز به صورت دوره ای و حداقل یک بازدید در ماه است.