معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه اشتغالزایی این پروژه در زمان بهره‌برداری را هزار نفر به صورت مستقیم و دو تا سه هزار نفر به صورت غیرمستقیم اعلام کرد و گفت: در زمان ساخت این بیمارستان نیز حدود دو هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.


خلیلی زمان ساخت این بیمارستان را نیز حدود دو سال عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ویانا از مراکز درمانی کم‌نظیر در سطح کشور خواهد بود، یادآور شد: این بیمارستان می‌تواند نیاز استان‌های همجوار و خصوصا بیماران کشور عراق را نیز پوشش دهد/ایسنا