به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه؛ با پیگیری‌های شورای شهر، تبصره ۳ آب و فاضلاب در کرمانشاه حذف شد.

غلامرضا امیری عضو شورای شهر کرمانشاه به خبرنگار طلوع کرمانشاه گفت: موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در بخش آب بهاء جهت توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به شرکت آب و فاضلاب اجازه داده می شود مبالغی علاوه بر مبالغ تصویبی کشوری از شهروندان هر شهر در بخش خانگی و غیرخانگی با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای شهر و متعاقباً تایید وزیر نیرو به عنوان مشارکت در امر توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری اخذ شود.

وی بیان کرد: در دوره چهارم شورای شهر کرمانشاه تصویب شد که جهت مشارکت مردم در توسعه آب و فاضلاب شهر مبالغی به عنوان تبصره ۳ با رعایت اینکه پروژه های شهری تعریف و با تایید شورای شهر انجام گردد و گزارش لازم هر ۶ ماه یکبار با حضور در جلسه و ارائه اسناد و مدارک مثبته به شورا ارائه شود، دریافت گردد

امیری افزود: با توجه به اینکه آبفا، بدون رعایت مصوبات نسبت به اخذ افزایش بهاء خدمات تحت عنوان تبصره ۳ در قبض های صادره از مردم کرمانشاه دریافت میکرد لذا شورای شهر تبصره ۳ را حذف کرد.

امیری با بیان اینکه دریافت هرگونه هزینه در این خصوص غیر قانونی است، گفت: در حال حاضر بر روی قبوض صادره آب، تبصره ۳ قید نمی شود.