معاون نظارت و پایش اداره‌کل محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف از این سرشماری، پایش و بررسی وضعیت محیط زیست منطقه، شناسایی نقاط ضعف و قوت منطقه، برآورد ظرفیت برد زیستگاه، برآورد جمعیت پستانداران و مقایسه با آمار سرشماری‎های قبلی و بررسی و مطالعه در مورد ارتقای حفاظتی منطقه محیط زیست است.

‌ولی‌زاده با اشاره به اینکه امروزه استفاده از وسایل پیشرفته همچون پهباد کاربرد روز افزونی دارد، بیان کرد: امیدواریم با نتایج بدست آمده در استفاده از این وسیله برای کاربردهای مختلف در حوزه محیط زیست به‌ویژه سرشماری حیات‌وحش بتوانیم گام موثری در جهت حفاظت و حمایت پایدار از محیط زیست استان برداریم/تسنیم