به گزارش طلوع کرمانشاه، دکتر بهمن روشنی با اشاره به وجود سه هزار تخت فعال در استان، افزود: در حال تعداد حاضر سرانه تخت بیمارستانی استان ۱.۴ تخت به ازاء هر هزار نفر جمعیت است که در این زمینه نه تنها با استاندارد‌ها فاصله داریم، بلکه نسبت به سرانه کشور با ۱.۶ تخت نیز عقب هستیم.

وی استاندارد سرانه تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت را ۴ تخت به ازاء هر هزار نفر جمعیت اعلام کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تاکید بر لزوم افزایش تخت‌های بیمارستانی، گفت: طبق هدف‌گذاری صورت گرفته سرانه تخت بیمارستانی استان باید تا سال ۱۴۰۴ به ۲.۲۷ تخت به ازاء هر هزار نفر جمعیت برسد که برای این کار اجرای همزمان چندین پروژه در دستور کار است.

دکتر روشنی همچنین از راه اندازی دو بیمارستان مجموعا” با هزار تخت در استان با مشارکت بخش خصوصی خبر داد وافزود: این دو بیمارستان سرمایه‌گذار بخش خصوصی دارد که در حال حاضر در مرحله گرفتن مجوز هستند.

وی از برنامه افزایش تخت‌های بیمارستانی در شهرستان‌ها نیز خبر داد و گفت: در مجموع تا سال ۱۴۰۴ باید تعداد تخت‌های بیمارستانی استان حدودا دو برابر شده و دو هزار و ۲۰۰ تخت به تخت‌های موجود اضافه شود