به گزارش طلوع کرمانشاه، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمانشاه اعلام کرد: دفتر نظارت پولی بانک مرکزی با همکاری تعدادی از شعب بانک ملی، اقدام به توزیع گسترده و ارائه مسکوک نیکل و اسکناس ریز به تاکسیرانان نموده اند.

به گزارش روابط عمومی تاکسیرانی، سجاد سلیمانی تأکید کرد: تاکسیرانان محترم شهر کرمانشاه می توانند به منظور تسهیل هرچه بیشتر انجام مبادلات خرد و پاسخگویی به تقاضای مسکوک موردنیاز شهروندان، به شعب مشخص شده بانک ملی مراجعه و پول خرد موردنیاز خود را دریافت کنند.

وی شعب مرجع بانک ملی برای دریافت پول خرد و سکه را شامل شعب؛ فردوسی(میدان فردوسی)، کاشانی(میدان آیت الله کاشانی)، جهاد(میدان جهاد)، کرمانشاه(روبروی مسجد جامع)، آزادی(میدان آزادی)، بهشتی(بلوار شهید بهشتی)، گلستان(چهارراه گلستان)، میدان مرکزی(میدان مرکزی)، شیرودی(بلوار شهید شیرودی)، طاق بستان (ابتدای بلوار مسکن) اعلام کرد.