وی در ادامه افزود: «حسین کیهانی تمامی تمرینات خود را در ارتفاع ۲۴۰۰ متری انجام داده و تمرین در آن ارتفاع با ترشح بیشتر یک ماده در بدن همراه می شود که این موضوع ایجاد شائبه کرده است. ما با تمام قدرت به این مساله پاسخ خواهیم داد. در اروپا تمرین در این ارتفاع و این مورد متداول نیست و فدراسیون قطعا در این رابطه توضیحاتی را ارائه می کند.»

رییس فدراسیون دوومیدانی در پایان گفت: «با این وجود فدراسیون و کمیته پزشکی به دنبال شفافیت حداکثری و حمایت قهرمان ۳ هزار با مانع ایران است. فدراسیون دوومیدانی ایران بعد از جلسه با حسین کیهانی تمامی اسناد و توضیحات را به فدراسیون جهانی ارسال خواهد کرد و در انتظار پاسخ خواهد ماند. این قول را می دهم که این موضوع با شفافیت تمام به اطلاع مردم و دوستداران ورزش برسد.»

پس با این وضعیت مشخص شد مورد مطرح شده اول از همه برخلاف ادعای برخی رسانه ها مربوط به بازی های آسیایی ۲۰۱۸ نبوده که کیهانی در آن مدال طلا کسب کرده است. در ضمن فدراسیون دوپینگ دونده ایرانی را تایید نکرده و معتقد است باید مستندات خود را در دفاع از حسین کیهانی ارائه دهد.