به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه، نیلوفر اختیاری اظهار داشت: در طرح غربالگری اوتیسم از طریق آزمون کودکان ۳ تا ۶ سال مشکوک به اوتیسم شناسایی شدند که برای تشخیص نهایی و اجرای طرح‌های درمانی به متخصصان ارجاع و پس از تایید قطعی بیماری به مراکز درمانی و توانبخشی معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه یک مرکز آموزشی – تخصصی اوتیسم در شهر کرمانشاه فعال است، بیان کرد: هم اکنون تنها مرکز آموزشی – تخصصی اوتیسم باعنوان حس پنهان در شهر کرمانشاه فعال است که تعداد ۲۵ تن از کودکان دارای این اختلال خدمات لازم در زمینه گفتار درمانی، کار درمانی و مشاوره را در این مرکز دریافت می‌کنند. 

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه در هفته اوتیسم چادر اطلاع‌رسانی این اختلال در محل پارک شرقی کرمانشاه برپا شد، افزود: در مراکز توانبخشی اوتیسم توانمندسازی و آموزش پذیری کودکان دارای این اختلال مورد توجه است.

اختیاری خاطرنشان کرد: طرح غربال‌گری اوتیسم ویژه کودکان ۳ تا ۵ سال در مرکز تخصص اوتیسم کرمانشاه واقع در بلوار طاقبستان، کوی ۱۲۶ پلاک ۸۳ انجام می‌شود که عموم مردم می‌توانند برای این اقدام به این مرکز مراجعه کنند.

وی با اشاره به شعار امسال سازمان ملل متحد برای هفته اوتیسم، گفت: شعار امسال گروه اقتصادی و اجتماعی شورای مرکزی سازمان ملل متحد برای هفته اوتیسم «تلاش برای توانمندسازی زنان و دختران دارای اختلال طیف اوتیسم» است.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه اوتیسم نوعی بیماری اختلال ذهنی در کودکان است، گفت: این بیماری تا قبل از سه سالگی ظاهر و کودک دچار مشکلاتی از جمله واکنش به رنگ‌ها، موقعیت‌ها، صداها، تغییرات محیطی، گوشه‌گیری و ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران می‌شود.

 

تسنیم