وی اشاره‌ای هم به وضعیت پوشاک مدارس داشت و ادامه داد: در این زمینه نیز به دلیل درصدی که باید به سازمان دانش آموزی بپردازیم، بین اتحادیه دوزندگان خصوصا دوزندگان زنانه و دستگاه‌های مربوطه اختلافاتی وجود دارد.

رستمی خاطرنشان کرد: اینکه گاهی عنوان می‌شود تولیدی‌های دیگر استان‌ها قیمت کمتری بابت دوخت و دوز نسبت به کرمانشاه می‌گیرند صحت ندارد و اگر هزینه حمل و نقل را هم محاسبه کنیم دوخت پوشاک مردانه در داخل استان به صرفه‌تر است.

رئیس اتحادیه دوزندگان مردانه استان کرمانشاه ادامه این روند را باعث تعطیلی تولیدی‌های پوشاک کرمانشاه دانست و گفت: در گذشته نزدیک به ۱۵۰۰ نفر در این تولیدی‌ها کار می‌کردند، اما اکنون اکثر کارگاه‌ها تک نفره شده است.

رستمی تعداد واحدهای صنفی فعال در زمینه دوزندگی لباس مردانه در کرمانشاه را ۱۳۰ تا ۱۴۰ مورد اعلام کرد و افزود: همین تعداد واحد نیز در معرض خطر تعطیلی قرار دارند/ایسنا