رییس حوزه هنری استان کرمانشاه افزود: در طرحی که برای ساخت پردیس سینما پیروزی داریم قرار است این پردیس در هشت طبقه ساخته شده و علاوه بر چندین سالن سینمایی، ساخت یک پلاتوی نمایش استاندارد، یک استودیوی خوب موسیقی و سایر اماکن فرهنگی و هنری مورد نیاز شهر نیز در آن لحاظ شود.

وی در خصوص میزان اعتبار ساخت این پردیس، گفت: به قیمت های امروز اگر محاسبه کنیم با توجه به اینکه بسیاری تجهیزات سینما از خارج از کشور وارد می شود، ۴۰ میلیارد تومانی برای ساخت این پردیس نیاز است.

به گفته آزادی در صورت تامین این اعتبار ظرف دو سال آینده می‌توان ساخت پردیس سینما پیروزی را تا مراحل نهایی پیش برد.

رییس حوزه هنری استان کرمانشاه در ادامه به موانع جدی بر سر راه ساخت این پردیس سینمایی اشاره کرد وافزود: علی رغم اینکه استان در بحث سینما وضعیت مطلوبی ندارد، اما متاسفانه اراده استانی برای ساخت این پردیس وجود ندارد.

وی افزود: تامین اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات دولتی کار بسیار مشکل و عملا غیرممکنی است و متاسفانه سرمایه گذار بخش خصوصی هم تمایلی برای سرمایه گذاری در این پروژه ندارد.

آزادی تصریح کرد: متاسفانه هنوز بسیاری مسئولین در استان به اهمیت لزوم ساخت این پردیس سینمایی نرسیده‌اند. بطور مثال هم اکنون شهرداری برای برخی مجوزهای ساخت از ما مطالبه هزینه های میلیاردی دارد. یا در مورد دیگر تنها برای گرفتن سند سینما با توجه به استقرار آن در بافت فرسوده شهر بیش از هفت ماه دوندگی داشتیم.

آزادی تاکید کرد: تا زمانی که اراده مجموعه استان بر انجام این کار صورت نگیرد، نمی توان ساخت پردیس سینمایی باشکوهی را در کرمانشاه انتظار داشت/ایسنا