وی سپس بر تشویق واحدهای تولید آرد با کیفیت تاکید و افزود: یکی از راهکارهای خوبی که می‌تواند ضمن ایجاد رقابت به افزایش کیفیت آرد و نان کمک‌کند درجه بندی کارخانه‌های آرد بر اساس میزان کیفیت‌شان است و این باعث می‌شود که کارخانه‌های تولید آرد بیشتر از هر چیز به بالا بردن کیفیت و استاندار سازی محصولی که تولید می‌کنند توجه کنند.

حاتمی بر همین اساس اظهار داشت: اگر این درجه‌بندی شکل بگیرد ما نیز می‌توانیم در اختصاص سهمیه‌ی گندم بر اساس همین درجه‌بندی عمل کنیم یعنی هر چه درجه کیفیت آرد تولیدی یک‌کارخانه‌ای بالا باشد گندم بیشتری به آن اختصاص یابد تا محصول مناسب و سالمی در اختیار جامعه مصرف قرار گیرد.
بررسی مشکلات نانوایان و اقدامات وزارتی و استانی درباره وضعیت خمیرمایه نیز از دیگر محورهای این جلسه بود که درباره آنها بحث و تبادل نظر به وجود آمد.