نیازی با اشاره به اینکه نظارت بر استاندارد شیر و سیلندرهای گاز مایع سه کیلوگرمی مسافرتی و ۱۱ کیلوگرمی خانگی از سال ۷۶ مشمول مقررات استاندارد اجباری شده است افزود: در پنج سال گذشته نظارت بر بازسازی و نوسازی شیر و سیلندرهای توزیع شده در محل شرکت‌های تأسیسات گاز پرکنی استان به صورت مستمر توسط بازرسان استاندارد مورد ارزیابی دوره‌ای قرار می‌گیرند تا از بروز حوادث احتمالی برای شهروندان به هنگام مصرف این سیلندرها جلوگیری شود.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه براساس قوانین سازمان ملی استاندارد ایران تمرکز، عرضه و فروش گاز مایع توسط تأسیسات توزیع‌کننده گاز مایع بدون پروانه استاندارد ممنوع است گفت: هرگونه شارژ سیلندرهای مسافرتی، ۱۱ کیلوگرمی و با ظرفیت بیشتر در مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز ممنوع است و متخلفان از قانون به دلیل به خطر انداختن سلامت و ایمنی شهروندان به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی خواهند شد/تسنیم