در پی تماس یکی از شهروندان کرمانشاهی با پایگاه خبری طلوع کرمانشاه باخبر شدیم که شب گذشته یک طلا فروشی واقع در شهرک تعاون مورد دستبرد قرار گرفت.

طبق اظهارات شاهدان عینی در این حادثه ۴ کیلوگرم طلا به سرقت رفت.

این حادثه دومین سرقت در همین منطقه است. روز ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ نیز یک سرقت مسلحانه در همین مکان منجر به کشته شدن جوان طلا فروش شد که پس از دو هفته عاملین سرقت شناسایی و دستگیر شدند.  https://www.irna.ir/news/81062952