به گزارش طلوع کرمانشاه، مهرداد سالاری امروز در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان با بیان اینکه مردم باید از مصوبات این جلسه آگاهی و اطلاع داشته باشند، افزود: چرا مصوبات جلسه کمیسیون ماده ۵ محرمانه باشد و مردم را از نتایج آن محروم کنیم و طوری رفتار شود که مردم نباید از مصوبات این کمیسیون مطلع شوند.

 وی با بیان اینکه من با هر گونه محرمانه جلوه دادن مصوبات این جلسه مخالف هستم، اظهار داشت: به همکاران خود در حوزه معاونت عمرانی گفته ام که مصوبات جلسات کمیسیون ماده ۵ در کانال های خبری به اطلاع مردم برسد زیرا چیزی برای پنهان کردن از مردم نداریم.

 سالاری خاطرنشان ساخت: متاسفانه زمانی اینجا باب شده بود که از مشاور بومی استفاده شود اما چه مشاوره بومی؟ اگر آیا قرار است کارها به مشاورین بدون تعهد و تخصص فقط به دلیل بومی بودن واگذار شود؟ لذا تا روزی که اینجا هستم اصلا نمی پذیرم که چنین اتفاقاتی در استان بیفتد.

وی در ادامه ایجاد اشتغال را یکی از یکی از کارهای مهم و با اولویت استان برشمرد و بیان داشت: مدیریت ارشد استان مهمترین اولویت خود را جهت رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان قرار داده لذا بر این اساس، ما هم در این حوزه به دنبال ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی همچنین گفت: هر گونه تغییر کاربری باید در جهت خدمت و رفاه حال مردم باشد و در تغییر کاربری ها نباید تنها به منافع شهرداری نگاه کنیم.

وی تاکید کرد: شهرداری ها در ساخت و ساز واحد ها و مجتمع ها حتماً باید به ایجاد پارکینگ توجه ویژه داشته باشند زیرا عمده مشکلات ترافیکی در حال حاضر در شهر کرمانشاه به لحاظ نبود پارکینگ است.

 سالاری تاکید کرد: با شهر فروشی مخالف هستیم لذا شهرداری ها باید به دنبال ایجاد امکانات بهتر و بیشتر برای مردم باشند.

وی تصریح کرد: ما در بررسی مصوبات این کمیسیون حتماً به سیمای شهر دقت خواهیم کرد و مصوباتی به تصویب خواهند رسید که در بهتر جلوه دادن فضا و سیمای شهری کمک کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی در ادامه با اشاره به شرایط ایجاد شده در شهرستان سرپل ذهاب با توجه به وقوع زلزله خواستار تدوین راهکارها و اجرای برنامه های عملیاتی برای حل مسائل شهری و منطبق با نیازهای این شهر در فضای عمرانی و شهری شد.