وی افزود: یکی از برنامه‌های ما اینست که درهر منطقه بر اساس توانمندی‌، پتانسیل و مهارت آن، نواحی کارگاهی با تکیه بر محصولات تولیدی خاص و یا مهارت‌های بومی ایجاد گردد که این می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی استان را هموارتر کند و نیز در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد تاثیرات مثبتی داشته باشد.
معاون استاندار اظهار داشت: ما بیشترین و مناسب‌ترین حمایت‌ها را از مقوله تولید داریم و برای جذب سرمایه‌گذار و نیز توسعه واحدهای تولیدی هر حمایتی که لازم باشد به عمل می‌آوریم.