کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت کرمانشاه تاکید کرد: این حق مردم است که در پارک ها و فضاهای سبز شهر با طمانینه و آرامش حضور پیدا کنند، اما حضور دکه های عرضه قلیان در برخی از این پارک ها مانع از راحتی مردم شده، لذا باید حق مردم از آنها گرفته شود.

وی با نامناسب خواندن وضعیت آب شرب، سرویس های بهداشتی، سطل های زباله و نمازخانه های اکثر پارک های سطح شهر به ویژه پارک کوهستان و پارک ترمینال شهید کاویانی، خواستار اقدام شهرداری به منظور بروزرسانی این اماکن و بهبود این وضعیت شد.

خدادادی رها شدن سگ های ولگرد در پارک ها و حتی گاها در شهرک های مرکز شهر را از دیگر معضلات کنونی شهر کرمانشاه خواند و گفت: شکایت های متعددی از سوی شهروندان در این رابطه داریم که از حضور گله سگ ها در پارک ها و شهرک ها شکایت می کنند.

وی در ادامه گفت: در برخی از پارک های شهر کرمانشاه گاها مشاهده می شود که درب جعبه های تقسیم برق به گونه ای باز است که احتمال برق گرفتگی کودکان وجود دارد، لذا باید نسبت به ساماندهی و رفع این مشکل هم از سوی دستگاه های ذیربط اقدامی انجام گیرد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت کرمانشاه همچنین به برپایی بازار روزهایی در تعدادی از پارک های کرمانشاه همچون جمعه بازار پارک غربی اشاره کرد و گفت: متاسفانه این بازارها عمدتا به محلی برای عرضه مواد غذایی فاسد تبدیل شده اند که هیچ زیرساختی برای نظارت برآنها وجود ندارد. البته این معضل در بازار روز دائم کرمانشاه نیز وجود دارد که ساماندهی خواهد شد/ایسنا