با بررسی اسامی معرفی شده در میابیم که در مواردی توجهات خاصی به بعضی از استانها انجام گرفته که از جنبه های مختلف قابل توجه است.

ضمن تقدیر و تشکر از هیئت محترم دولت به خاطر توجه به نیروهای مستعد استان های کوچک و محروم جا دارد در تداوم این نگرش، به سایر استان ها بخصوص استان کرمانشاه که سرشار از نیروهای توانمند و با تجربه است نیز نگاه ویژه ای صورت گیرد.

شایسته است در دولتی که به دولت تدبیر و امید نام گذاری شده و گفتمانش” گفتمان اعتدال و میانه روی” است نسبت به تقسیم مدیریت با استفاده از نیروها و پتانسیل های بالقوه استانهای مختلف بویژه کوچک و محروم توجه دو چندان صورت گیرد.

توجه به همه استانها و تقسیم عادلانه مدیریت بر اساس جغرافیای سیاسی کشور نشان از تدبیر و عدالت نگری دولت می تواند باشد.