به گزارش طلوع کرمانشاه، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری کرمانشاه در حوزه ترافیک گفت: ترافیک یکی از بحران های جدی شهر کرمانشاه است که رفع این معضل و برون رفت از این وضعیت نامطلوب، نیازمند عزم جدی شهرداری دارد.

 شهرام کهریزی افزود: علیرغم اینکه جلسات شورای هماهنگی ترافیک استان بصورت مستمر و منظم با حضور دستگاه های مرتبط تشکیل و مواردی در راستای حل معضل ترافیک در آن مصوب می شود، ولی متأسفانه شهرداری کرمانشاه مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان را اجرا نمی کند و نسبت به مصوبات بی تفاوت است.

 وی خاطر نشان کرد: شهرداری کرمانشاه باید در اسرع وقت نسبت به اجرای مصوبات قبلی از جمله تعریض پل شرقی قره سو در بلوار جانبازان با احداث پل جدید، نصب تابلوهای ترافیکی و راهنمای مسیر در تمامی میادین و تقاطع ها، خط کشی مناسب معابر سطح شهر، تعمیر و راه اندازی مجدد پله برقی پل های عابر پیاده سطح شهر و … کرمانشاه اقدام نماید.