به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، از ششم اردیبشهت ماه پرواز در مسیر اهواز – کرمانشاه و بالعکس به پرواز های برنامه ای هفتگی فرودگاه کرمانشاه افزوده شد.

بیاتی مدیر کل فرودگاه کرمانشاه ضمن اعلام این خبر بیان داشت: برقراری این پرواز پیرو درخواست های متعدد مردم شریف استان کرمانشاه و استانهای همجوار و با پیگیری های مستمر انجام پذیرفت و بر اساس برنامه تبیین شده این پرواز روز های پنج شنبه هر هفته ساعت ۸:۰۰ توسط شرکت هواپیمایی کارون از فرودگاه کرمانشاه انجام خواهد شد.

شایان ذکر است؛ فرودگاه کرمانشاه به عنوان فرودگاه هاب و بیس فرودگاه های غرب کشور مطرح است و در سال ۹۶ با انجام ۵ هزار و ۸۶۷ پرواز سالیانه نقش بسزایی در جا به جایی مسافرین استانهای غربی کشور را عهده دار است.