معاون کمیته امداد استان افزود: امسال تلاش داریم پوشش جمعیتی خود را در بحث جمع آوری زکات افزایش دهیم و در همین راستا تعداد پایگاه ها از حدود ۱۱۰۰ مورد در سال گذشته، به بیش از ۱۲۵۲ پایگاه افزایش یافته است.

نصوری تصریح کرد: هدفگذاری امسال این است که بتوانیم بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان را پوشش دهیم و پیش بینی می شود با جمع آوری زکات نیمی از جمعیت استان، رقم زکات فطریه امسال به بیش از هشت میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه فطریه جمع آوری شده بلافاصله بین اقشار نیازمند جامعه توزیع می شود، گفت: بعضا در برخی روستاها بلافاصله با توجه به شناختی که معتمدین روستا از فقرا دارند در همان محل زکات فطریه تقسیم می شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه امکان پرداخت زکات فطریه از طریق سامانه هم فراهم شده، گفت: افراد می توانند زکات فطریه خود را از طریق شماره گیری کد دستوری #۵*۵*۰۸۳*۸۸۷۷* نیز واریز کنند/ایسنا