صادقی تاکید کرد: براساس تحقیقات گسترده ای که ضابطین دستگاه قضایی در خصوص این پرونده داشتند و نیز گردآوری مستندات و اظهار نظر متولیان داروخانه ها، اشخاصی فعلاً با هویت نامعلوم به صورت منسجم و سازمان یافته در سطح این داروخانه ها با توسل به ترفند و حیله و فریب کارکنان داروخانه ها در پوشش خریدار در فرصت مناسب مبادرت به جایگزین کردن شیر خشک های تقلبی با محصولات اصلی کرده اند.

وی با بیان اینکه این افراد فعالیت خود را علاوه بر شهرستان روانسر در سایر شهرستان های استان نیز گسترش داده‌اند، یادآورشد: باتوجه به حساسیت موضوع و از آنجایی که نوزادان و اطفال شیرخوار در معرض مستقیم تهدیدات و خطرات جسمی ناشی از مصرف این قبیل فرآورده‌های خوراکی تقلبی و غیر قابل مصرف قرار دارند و حوزه اقدامات مرتکبین تمامی استان کرمانشاه را در بر گرفته، لذا دستورات لازم به معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی داده شده است.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری سایر مراجع ذیربط تا تکمیل تحقیقات مقدماتی و شناسایی مرتکبین بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.