مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از در نظر گرفتن سهمیه کاغذ برای استان‌ها خبر داد و اضافه کرد: قرار است استان کرمانشاه در اولویت تامین کاغذ باشد و امیدواریم به زودی توزیع آن آغاز شود.


جعفری تاکید کرد: هیچ سهمیه مشخص و برشی برای استان‌های مختلف اعلام نشده و توزیع بر اساس نیاز و مصرف هر استان با اعلام چاپخانه‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کاغذ در اختیار مطبوعات قرار خواهد گرفت، گفت: سال گذشته هم امکان دریافت کاغذ برای نشریات وجود داشت، اما آنها باید پول نقد آماده می‌کردند تا با معرفی فرهنگ و ارشاد اسلامی سهمیه کاغذ خود را دریافت کنند و چون اکثر مطبوعات با مشکل نقدینگی مواجهند نتوانستند کاغذ بگیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه درباره قیمت کاغذی که قرار است توزیع شود نیز عنوان کرد: چون این کاغذ با ارز دولتی وارد می‌شود، قیمت آن بسیار پایین‌تر از قیمت کاغذ در بازار است/ایسنا