معاون استاندار افزود: در برنامه‌های اولویت دار استان، بعد از مقوله مهار تورم که موفقیت‌هایی در تحقق آن داشیم، مقوله حمایت از اقشار آسیب پذیر از دیگر اولویت‌های مدیریت استان است که برای موفقیت در آن از هر طرح و برنامه‌ای که به توانمند ساختن افراد آسیب‌پذیر کمک کند حمایت قاطع می‌کنیم.
وی اظهار داشت:پروسه خروج از فقر را می توان در احیای امید، ابتکار عمل،
عاملیت فردی و آموزش ایجاد کرد. بر همین اساس۳۵زنجیره ارزش در استان تعریف شده که بهزیستی میتواند یک یا چند زنجیره را در دست بگیرد و برای مددجویان خود اشتغال پایدار ایجاد کند.
معاون استاندار با اشاره به مشکلات مددجویان در خصوص اخذ تسهیلات و تهیه ضمانت برای بانک بیان داشت:طرح پشتیبان راهبر برای تحت پوشش گرفتن‌افراد ماهر کم بضاعت مناسب است و بهزیستی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران به اجرای طرح‌های اشتغالزا بپردازد و مددجویان در قالب این طرح بعنوان نیروی کار به فعالیت مشغول شوند.