وی در ارتباط با راه کار بیماری های ویروسی گفت: علیه عوامل بیماری های ویروسی مبارزه انجام میشود، مانند بیماری لمپی اسکین (بیماری پوستی در گاو، و گوسفند زنده) که انتقال دهنده این بیماری یک پشه بوده و به تازگی بروز و شیوع پیدا کرده است. به همین دلیل عملیات سم پاشی در روستا انجام و دام هایی که سالم هستند واکسینه می‌شوند.

شاهرخ یارویسی در ارتباط با بیماری تب برفکی و کریمه کنگو گفت: زمانی که تب برفکی بروز پیدا می کند، دام ها در کانون بیماری، قرنطینه و دام هایی که تا شعاع ۳ کیلومتری روستاهای اطراف قرار دارند تحت واکسیناسیون قرار می گیرند.

معاون سلامت دامپزشکی اضافه کرد. بیماری ویروسی تب کریمه کنگو یا تب خونریزی دهنده علائم خاصی ندارد و از طریق کنه هایی که از خون دام ها تغذیه می کنند آلوده می شوند. انسان هایی که با خون ، ترشحات خونی و کنه های این دام ها ارتباط دارند به این بیماری مبتلا می‌شوند.

یارویسی در پایان این گفتگو به شهرستان های ثلاث بابا جانی و جوانرود اشاره کرد که بیشترین شیوع بیماری های واگیر دار را در استان کرمانشاه دارند.

از شهروندان می خواهیم ، از خرید گوشت هایی که در معابر کشتار می شوند خود داری نمایند. هم چنین کسانی که کشتار دام را در روستاهای خود انجام می دهند از دست کش و عینک استفاده کنند.

نگین عزتی/خبرنگارطلوع