معاون استاندار در ادامه با تاکید بر استفاده گسترده از بذرهای اصلاح و تقویت شده در کشاورزی استان گفت: علم کشاورزی امروزه به جایی رسیده است که میزان بهره وری محصول را از هر هکتار به چند برابر افزایش داده است و هر چه کشاورزی ما تقویت شود مهاجرت نیروی ماهر کشاورز به شهرها کاهش می‌یابد.دکتر حاتمی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان را دو بازوی قوی کشاورزی ذکر کرد و اظهار داشت: ما از هرگونه ایده و طرحی که در تهیه و تکثیر ماشین آلات، تقویت بذر و هرگونه فعالیتی که به رشد و توسعه کشاورزی بیانجامد حمایت جدی خواهیم کرد و یکی از اولویت‌های ما هم تزریق ایده‌های علمی و دانش محور به حوزه‌های مختلف است.