رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: این محدودیت ترافیکی تا پایان مراسم ادامه یافته و انتظار می رود رانندگان با ماموران ما همکاری لازم را داشته باشند.

وی گفت: در زمان اجرای طرح ترافیک همکاران ما از هرگونه تردد در مسیرهای یاد شده خودداری و خودروهای پارک شده را نیز به پارکینگ منتقل می کنند.

شیری در پایان از رانندگان خواست تا در طول زمان اجرای طرح محدودیت ترافیکی، از خیابان کوهساری به طرف بلوار افشار طوس و خیابان شهدای اشک تلخ به خیابان شریعتی به عنوان مسیرهای جایگزین استفاده کنند/ایسنا