زواروند همچنین میانگین بارش باران در شهر کرمانشاه را نیز ۶۸۹ میلی متر عنوان کرد و گفت: این مقدار بارش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۴۲۹ میلی متر بوده ۶۱ درصد و نسبت به دوره بلند مدت نیز ۵۹ درصد افزایش داشته است.

معاون اداره کل هواشناسی کرمانشاه در پایان میانگین بارش‌های مهر سال گذشته تا ۱۵ خرداد امسال را ۷۸۰ میلی متر عنوان کرد و گفت: این مقدار بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۵۳۲ میلی متر بوده ۴۷ درصد و نسبت به دوره بلند مدت نیز ۶۹ درصد رشد داشته است/ایرنا