قاضی گفت: در این صورت علاوه بر از بین رفتن نوسانات قیمت بازار، سود به طور مستقیم عاید کشاورز می‌شود اما اکنون دلالان بیشتر از کشاورزان سود می‌برند.

وی با اشاره به اینکه پیاز هرسین از نظر کیفیتی حرف نخست را در کشور می‌زند بیان کرد: در تمام کشور هر جا محصول پیاز وجود داشته باشد با عنوان پیاز هرسین عرضه می‌کنند و به همین دلیل برند آن منحصر به فرد و انحصاری است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان هرسین افزود: اکنون به جای اینکه پیاز برندی برای هرسین باشد، هرسین به برندی برای پیاز کشور تبدیل شده است.

قاضی گفت: شرایط آب و هوایی این شهرستان به گونه‌ای است که این گونه گیاهی به خوبی در این منطقه رشد می‌کند و مردم نیز با اشراف به این موضوع به خوبی از این فرصت  استفاده می‌کنند/تسنیم