معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون هشت معدن راکد در شهرستان‌های کرمانشاه، جوانرود، صحنه و اسلام آبادغرب به چرخه فعالیت بازگشته است.

حاصلی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری این هشت معدن ۱۱۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی آنها ۶۲ نفر به صورت مستقیم بوده است.

وی اضافه کرد: برنامه داریم تا پایان سال ۱۲ معدن دیگر با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد و اشتغالزایی حدود ۱۰۰ نفر را در استان فعال کنیم/ایسنا