وی در ادامه از توقف فعالیت های مرمتی در این بنا طی سالهای گذشته یاد کرد و گفت: در سنوات قبل بخشی از عرض دیواره سازه مرمت شد، اما متاسفانه بعدها دچار رانش شد، لذا این احتمال بوجود آمد که اگر بخش های دیگر نیز مرمت شوند، چنین سرنوشتی پیدا می‌کنند، برای همین دیگر مرمتی انجام نگرفت.

وی تصریح کرد: از زمانی که فعالیت های ساماندهی و مرمتی در معبد آناهیتا متوقف شد، این مجموعه نیز روبه افول نهاد، البته هرساله با اعتبارات کم کارهای جزیی در بنا انجام می شد، اما چشمگیر نبود.

معبد آناهیتا از جمله آثار تاریخی مربوط به دوره اشکانیان و ساسانیان در دل شهر کنگاور است که دارای ۴.۶ هکتار وسعت و در ارتفاع ۳۲ متری زمین مشرف به دشت کنگاور بنا شده است.

تقدس و احترامی که آناهیتا – فرشته نگهبان آب – در نزد ایرانیان باستان داشته باعث شده تا پرستشگاه‌هایی را برای این الهه در مناطق پرآب احداث کنند که یکی از مهمترین آنها معبد آناهیتا کنگاور است.  

این بنا، دومین بنای بزرگ سنگی تاریخی ایران پس از تخت جمشید است/ایسنا