طلوع کرمانشاه– کشاورزی مزیت اول استان کرمانشاه است که از دیرباز پدران ما با کمک آن، اقتصاد و‌ معیشت خانواده خود را می گذراندند و امروز نیز سهم زیادی در تامین زندگی درصد زیادی از مردم خصوصا مردم روستاها دارد.

کشاورزی اگرچه به تنهایی می تواند زندگی بسیاری از خانوارها را بگرداند اما ارزش افزوده فروش محصولات خام چندان زیاد نیست.

ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی با هدف ارزش افزوده بیشتر یکی از مسائل مورد تاکید است که چندان اجرایی نشده و علی رغم ظرفیت عظیم تولیدات کشاورزی هنوز در زمینه فرآوری چندان موفق نبودیم.

کرمانشاه در تولید بسیاری از محصولات خصوصا گندم، نخود، چغندر و … جایگاه قابل توجهی در کشور دارد اما این ظرفیت از دست کرمانشاه و‌ جمعیت جوان آن می رود.

این در حالی است که با ایجاد صنایع تبدیلی هزاران شغل برای جوانان بیکار این استان ایجاد می شود.

چغندر یکی از محصولات کشاورزی مهم استان است که سالانه نزدیک به ۹۰۰ هزار تن تولید آن را در کرمانشاه داریم.

این در حالی است که کرمانشاه فقط دو‌کارخانه قدیمی قند اسلام آبادغرب و بیستون را دارد که نمی تواند این ظرفیت ها را پوشش دهد.

گاهی چغندرهای کشاورزان در همین دو‌ واحد هم روی زمین می ماند و‌ کارخانه ظرفیت تحویل آن را ندارد. متاسفانه نزدیک به نیمی از چغندرهای تولیدی از استان خارج و به کارخانه قند سایر استان های کشور می رود.

این ظرفیت می تواند با ایجاد چند کارخانه قند جدید در داخل استان استفاده شود و برای هزاران نفر از جوانان استان شغل ایجاد شود.

تسهیل شرایط برای جذب سرمایه گذار در این حوزه باید با جدیت پیگیری شود تا این ظرفیت از دست کرمانشاه نرود.