شامبیاتی خاطرنشان کرد: در تالار مذاکرات سرمایه گذاری همایش، هفت میز تخصصی در هفت حوزه سرمایه گذاری همایش دیده شده که کارشناسان در هریک از میزها به تشریح جزییات تخصصی پروژه ها می پردازند.

رییس سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرماشناه با بیان اینکه دعوت از سرمایه گذاران در حال انجام است، گفت: پایش سرمایه گذاران صورت گرفته و سرمایه گذارانی به این همایش دعوت می شوند که بصورت تخصصی در حوزه پروژه های شهری فعالیت داشته اند.

وی افزود: اولویت در دعوت سرمایه گذاران، با سرمایه گذاران داخلی است، اما چند سرمایه گذار خارجی هم به این همایش دعوت می شوند.

به گفته رییس سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمانشاه حدود ۱۰۰ سرمایه گذار مدعو در این همایش حضور خواهند داشت.

شامبیاتی با اشاره به برگزاری این همایش در ۲۹ خرداد امسال گفت: به احتمال زیاد هتل پارسیان محل برگزاری این همایش خواهد بود/ایسنا