حاتمی به تجربه کشورهای توسعه یافته برای مشارکت دادن افراد مختلف جامعه در  سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی اشاره و اظهار کرد: فرهنگ بورس نباید تنها در بین فعالین اقتصادی رواج داشته باشد، بلکه باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و مردم بتوانتد با اندک سرمایه خود در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند.

معاون استاندار کرمانشاه اظهار کرد: یکی از  نقش‌های اساسی بورس در اقتصاد، به حداکثر رساندن بازدهی پس انداز است که ممکن است در حساب‌های بانکی بازدهی کمتری باشد و این می‌تواند مشوق خاصی برای ورود آحاد مختلف جامعه به بورس باشد.

وی گفت: تمام تلاشمان این است که صنایع مهم استان به بورس ورود پیدا کنند و سهامشان را برای جلب مشارکت مردم استان عرضه کنند.

حاتمی معتقد است، این امر می‌تواند مشارکت اقتصادی و منتفع شدن مردم در سود اقتصادی را افزایش دهد/ایسنا