آنچنان که هوکری بیان کرد، برای تکمیل ۴۰۲ واحد نیمه‌کاره مجتمع تلاش به حدود ۶ میلیارد تومان و برای محوطه‌سازی و فضای سبز آن به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

او در عین حال گفت: گویا قرار است شهرداری در ازای هزینه‌های خود برای محوطه‌سازی و خدمات عمرانی در مجتمع تلاش، از سازمان ملی زمین و مسکن، زمین بگیرد که مشخص نیست این موضوع چه زمانی عملیاتی می‌شود.

مجتمع مسکن مهر هزار و ۷۸۴ واحدی تلاش در شهرک «دانش» شهر کرمانشاه قرار دارد که تاکنون از ۸۴۵ واحد آن بهره برداری شده؛ ۲۸۵ واحد نیز تا آذر امسال تحویل متقاضیان می‌شود، ساخت ۴۰۲ واحد متوقف شده و بقیه واحدها هم در ازای طلب پیمانکار در حال واگذاری است.

حدود ۱۲ هزار واحدی که توسط تعاونی‌های مسکن مهر کرمانشاه در حال ساخت هستند، با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند از جمله: گرانی مصالح و کمبود منابع مالی، مشکلات بیمه نیروهای کار، صادر نشدن سند مالکیت، کمبود امنیت، تکمیل نشدن زیرساخت‌های عمومی و خدماتی، نبود فضای سبز و اماکن درمانی و نقص حمل و نقل عمومی.

اجرای طرح مسکن مهر در استان کرمانشاه از سال ۸۶ آغاز شده و احداث ۴۶ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته که بیشتر آنها تحویل متقاضیان شده است.

استان کرمانشاه ۲ میلیون جمعیت ساکن در ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۶۲۲ روستا دارد/ایرنا