محمد حیدری در گفتگو باخبرنگار طلوع کرمانشاه ‌، گفت:
برخورد و اعمال قانون در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و‌ ۷۵، درصد محورهای اصلی تحت پوشش سامانه های هوشمند ثبت تخلفات هستند.
در این سامانه کلیه تخلفات رانندگی رصد شده و به صورت هوشمند اعمال قانون می شوند.

محمد حیدری با اشاره به نصب و عملکرد دوربین در بزرگراه های برون شهری کرمانشاه گفت: این دوربین ها برای جاده های برون شهری و بزرگراه ها تنظیم شده اند و تخلف(سرعت) رانندگان را تا فاصله ۱۱۰، کیلومتری ثبت می کنند .

نگین عزتی/خبرنگار طلوع