به گزارش طلوع کرمانشاه، مهندس بازوند استاندار کرمانشاه صبح امروز ۵ شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان اظهار داشت: توسعه متوازن همه شهرستان ها برای مدیریت ارشد استان مهم است و در این میان نمی توان حق توسعه شهرستان ها را نادیده گرفت.

وی گفت: توسعه شهر کرمانشاه به عنوان مرکز استان بسیار مهم است ولی در کنار آن سهم عادلانه شهرستان ها از اعتبارات نیز باید در تصمیم گیری ها لحاظ شود.

بازوند افزود: اعتبارات استانی سال ۹۷ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با لحاظ کردن ۲۶ شاخص به صورت شهرستانی تقسیم شده است.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: اعتبارات استان محدود است و دستگاه ها باید در هزینه آن بسیار دقت کنند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود استان به عملکرد ضعیف برخی ادارات در زمینه انتخاب پیمانکاران توانمند بازمی گردد.

بازوند گفت: انتخاب پیمانکاران ضعیف برای پروژه ها موجب ایجاد رکود در استان می شود و دستگاه ها باید در این زمینه دقت کنند. مبادله دیرهنگام موافقت نامه ها موجب ایجاد رکود در استان می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید یک چهارچوب مناسب برای تسریع در این روند ارایه دهد. حداقل ۸۰ درصد موافقت نامه ها باید تا ۲۰ تیرماه مبادله شوند.