استاندار کرمانشاه افزود:ثبت جهانی منظر طبیعی اورامانات یکی از مطالبات مهم استان است و امیدوارم بتوانیم در پایان سال ۹۸ این پرونده را به یونسکو بفرستیم.

 ثبت منظر جهانی اورامانات یک ظرفیت عظیم برای توسعه منطقه و استان کرمانشاه ایجاد می کند.

همه کلانشهرها دارای شهرهایی در همجوار خود برای استراحت و آرامش فعالین خدماتی و اقتصادی خویش هستند. شهر کرمانشاه یک میلیون نفری نیز کاملا نیازمند ایجاد یک شهر جدید است و الا نیروی فعال و توانمند آن، این آرامش و آسایش را در استان های دیگر جستجو می کنند.

اورامانات یکی از گزینه های پیشنهادی برای احداث شهر جدید کرمانشاه است و امیدواریم مورد موافقت قرار بگیرد.

شهرک صنعتی جوانرود سال ۸۰ دایر شده ولی متاسفانه هنوز از زیرساخت های لازم برخوردار نیست. امسال با اختصاص اعتبار زیرساخت های لازم و آب مورد نیاز مجموعه را فراهم می کنیم تا در سال رونق تولید این شهرک صنعتی وارد چرخه سرمایه گذاری شود.

استخر شنا و زمین چمن فوتبال یکی از نیازهای جدی مردم جوانرود است. مقرر شده استخر موقتا راه اندازی شود و تعمیرات داخلی باقی مانده در زمستان انجام شود‌. همچنین پیست اطراف زمین چمن نیز تا ۲۰ روزه آینده به بهرهبرداری برسد. کشت زمین چمن نیز در فصل مناسب انجام می شود‌.