وی با بیان اینکه استان کرمانشاه به عنوان پایلوت اجرای طرح پهنه بندی عرصه ها در کشور فعالیت خود را آغاز کرده، گفت: با این وجود متاسفانه در مراکز خدمات ترویجی اوضاع خوبی از نظر دسترسی به خودرو و تجهیزات نداریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به برداشت ۹۰ هزار تنی محصول گندم از مزارع استان از آغاز فصل برداشت تاکنون، تصریح کرد: با اقدامات خوبی که در راستای سمپاشی مزارع گندم در برابر آفت زنگ زرد گندم صورت گرفت، خوشبختانه وضعیت استان از نظر این بیماری تحت کنترل است.

حاتمی همچنین با اشاره به دست تدوین بودن برنامه سه ساله توسعه بخش کشاورزی استان، تصریح کرد : در این برنامه برای تمامی شهرستان‌ها، دهستانها و روستاها برنامه تعریف شده که با اجرای آنها به دنبال رسیدن به یک توسعه پایدار در بخش کشاورزی هستیم.

حاتمی در ادامه با اشاره به مجموعه فعالیت‌های ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اسلام آبادغرب، تصریح کرد: این مرکز سالانه حدود دو هزار لاین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 در این جشنواره ۳۲ رقم گندم در معرض دید بهره برداران قرار گرفت/ایسنا