به گزارش طلوع کرمانشاه، سردار “منوچهر امان اللهی” اظهار داشت: به دنبال اطلاع ماموران شهرستان کنگاور مبنی بر اینکه محموله دام قاچاق قرار است وارد شهرستان شود، ماموران محورهای ورودی شهرستان را تحت نظر گرفتند.

وی افزود: در ادامه ماموران پلیس توانتسند کامیون حامل دام قاچاق که تعداد آن ها به ۱۰۶ راس می رسید را شناسایی و متوقف کنند.

سردار امان اللهی در ادامه اظهار داشت: طبق نظر کارشناسان، ارزش احشام قاچاق کشف شده در شهرستان کنگاور به حدود یک میلیارد ریال می رسد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: راننده کامیون حامل دام قاچاق نیز دستگیر و پس از تشکیل و تکمبل پرونده برای صدور حکم مناسب تحویل مراجع قضائی شد.

وی در پایان مبارزه با قاچاق کالا را یکی از ماموریت های اصلی پلیس در سال جاری عنوان و اظهار کرد: در این راستا با تمام توان به مقابله با سودجویان می پردازد.