مدیر روابط عمومی اداره کل پست کرمانشاه گفت : مدارک مفقوده ایی که توسط همشهریان به صندوق های پستی انداخته می شود ، به سرویس “پست یافته” ارائه می شود. (این سرویس جهت استرداد مدارک و اسناد یافته شده از سوی مردم و برگشت به صاحبانشان در راستای ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی به هموطنان راه اندازی شده است .) چنانچه پس از گذشت یک ماه از مفقود شدن، مالکان مدارک هویتی و ۵ ماه مالکان مدارک املاک و خودرو ، به اداره پست مراجعه ننمایند، مدارک به مرجع صادر کننده عودت داده می شود.

نگین عزتی / خبرنگار طلوع کرمانشاه