به گزارش طلوع کرمانشاه، احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی سوم خرداد در جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: بودجه همه استان‌ها امسال ۴۰ درصد کم شده اما کرمانشاه ۵۱ درصد که این جای گلایه از دولت دارد.

طهمورث الیاسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه در واکنش به این سخنان گفت: شاید اشاره دوستان به کاهش بودجه مربوط به اعتبارات ملی استان ها باشد که در این زمینه، کاهش سهم استان کرمانشاه درست معادل میانگین کشوری است و نه بیشتر.

به گفته الیاسی، اعتبارات ملی استان ها با کاهش ۵۰ درصدی به ۲۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال در سال ۹۷ رسیده و سهم استان کرمانشاه هم از این رقم، از هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال در سال ۹۶ به ۷۷۳ میلیارد ریال در سال ۹۷ کاهش یافته است.

او در عین حال تاکید کرد که این اعتبار تنها یکی از ستون های عدد بودجه است و سرجمع اعتبارات استان کرمانشاه رشد ۹.۳ درصدی داشته است.

الیاسی گفت: مجموع اعتبارات استان کرمانشاه در سال ۹۶ هشت هزار میلیارد ریال بود که امسال به هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

او تاکید کرد که سازمان برنامه و بودجه کشور در بهار امسال، ۳۱ درصد از کل این بودجه را تخصیص داده است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه، اعتبارات هزینه ای (جاری) استان هم ۱۳ درصد بیشتر از سال ۹۶ شده و بی شک کل این بودجه هم در سال ۹۷ تخصیص می یابد و هیچ مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

** رشد ۳۷۰ میلیارد ریالی اعتبارات توازن

یکی دیگر از ستون های اعتبارات استان که شاهد کاهش بوده، بودجه استانی است اما این بار سهم کرمانشاه از این کاهش یک سوم میانگین کشور (۷.۸ درصد) است یعنی ۲.۶ درصد.

اعتبارات استان کرمانشاه علاوه بر بودجه تملک، هزینه ای، ملی و استانی بخش های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، نفت و گاز، تبصره ۱۸، متفرقه استانی و اعتبارات توازن هم دارد که بیشتر آنها در سال ۹۷ افزایش داشته است.

آنچنان که الیاسی بیان کرد، اعتبارات توازن سال ۹۷ استان کرمانشاه با رشد ۹ درصدی به چهار هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی اظهار داشت: استان کرمانشاه با وجود داشتن ۲.۴ درصد جمعیت کشور، بیش از سه درصد اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده است.

الیاسی عنوان کرد: دولت توجه ویژه‌ای به استان کرمانشاه دارد چنانکه اعتبارات عمرانی سال ۹۶ این استان را به صورت صد درصد تخصیص داد و اعتبارات هزینه ای را هم هفت درصد بیشتر از بودجه مصوب پرداخت کرد؛ در نتیجه این تخصیص کامل بود که بسیاری از مشکلات دستگاه های اجرایی استان حل شد و همه دستگاه ها جز جهاد کشاورزی کل دیون هزینه ای خود را پرداخت کردند.

** اعتبارات شهرستان‌ها چگونه توزیع می‌شود؟

یکی دیگر از انتقادهای احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، نحوه توزیع اعتبارات استانی و به زعم او ‘نادیده گرفتن حق شهرستان کرمانشاه در این اعتبارات’ بود.

به اعتقاد صفری ‘کرمانشاه ۵۵ درصد جمعیت استان اما امسال تنها ۴۵ درصد از اعتبارات استانی به آن اختصاص داده شده است در حالی که براساس شاخص های جمعیت، مساحت و یا تعداد طرح های نیمه تمام، باید اعتبارات بیشتری دریافت کند.’

او افزود: چرا همیشه شاخص ها طوری تعیین می‌شود که به ضرر کرمانشاه باشد در شرایطی که هیچ یک از شهرستان ها مانند مرکز استان با معضل حاشیه نشینی و شهرک‌هایی مثل جعفرآباد، آقاجان و ملاحسینی روبرو نیست.

در پاسخ به این انتقادات، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه به ایرنا گفت: توزیع اعتبارات استانی بین شهرستان ها براساس الگوی علمی تاپسیس (Topsis) صورت می گیرد؛ الگویی که پس از بررسی و مقایسه با ملاک مشابه، در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده است.

Topsis یکی از انواع مدل‌های تصمیم‌ گیری چند شاخصه است که می توان برای تخصیص اعتبار میان مناطق مختلف از آن استفاده کرد.

الیاسی تاکید کرد: هدف ما از انتخاب این الگو ایجاد تعادل و توزان و برقراری عدالت در توزیع اعتبارات در سطح استان است.

او گفت: در واقع بودجه استان کرمانشاه براساس ۲۷ شاخص اعتبارت استانی و ۴۰ شاخص توازن بین شهرستان ها توزیع می شود.

ایرنا