به گزارش طلوع کرمانشاه، در شرایطی که اکثر استان های کشور درگیر بحران شدید کم آبی هستند و ظرفیت بسیاری از سدهای کشور کمتر از نصف شده ، وضعیت درکرمانشاه به گونه دیگری است.

بارندگی های خوب اخیر و حفظ ذخایر موجود و همچنین صرفه جویی در مصرف آب از سوی مردم همه باعث شده ذخایر خوبی پشت سدهای استان داشته باشیم.

به گونه ای که اکنون از ۸۳۰ میلیون مترمکعب ذخایر هشت سد در دست بهره برداری استان، نزدیک به۸۱۵ میلیون مترمکعب آن پر از آب است.

این رقم بدون احتساب ذخیره چندین میلیون مترمکعبی سد داریان است .

وضعیت ذخایر سدها به گونه ای است که در بسیاری از سالها شاهد سرریز سدهای استان هستیم.

امسال هم پنج سد گاوشان، آزادی، زاگرس، سلیمانشاه و تنگ حمام در شرایط سرریز قرار گرفتند.

شاید خبر سرریز سدها که به سرعت در صدر اخبار قرار می گیرد برای برخی خوشحال کننده باشد و خبر از فراوانی آب در استان بدهد اما اصل مطلب این است که سرریز سدهای یعنی استفاده مناسبی از آب آنها نمی شود زیرا اگر آب سد وارد شبکه های پایین دستی و اراضی کشاورزی شود دیگر آبی برای سرریز نخواهد ماند.

متاسفانه اکثرهای سدهای استان با اعتبارات قابل توجه چند ده میلیاردی اجرا می شوند و سال ها وقت و هزینه می برند اما سود آن به دست کشاورزان نمی رسد.

این در حالی است که چندین هزار هکتار از اراضی دیم استان تشنه آبی شدن هستند و اراضی دیم وسعت عمده زمین های کشاورزی استان را تسکیل می دهند.

آبی شدن این زمین ها باعث افزایش قابل توجه عملکرد محصولات کشاورزی خواهد شد که هم به سود کشاورز و معیشت آنها است و هم به اقتصاد استان کمک می کند زیرا اقتصاد کرمانشاه در درجه اول بر پایه کشاورزی بنا نهاده شده و این استان سهم بسزایی در تامین غذای کشور دارد.

یکی از دلایلی که مانع استفاده بهینه از آب سدها می شود عدم اجرای کامل شبکه پایین دست سدها است تا آب را بر سر مزارع مردم برساند.

این در حالی است که همواره تاکید می شود همزمان با آغاز عملیات اجرایی سدها، کار شبکه های پایین دستی آنها نیز انجام شود.

اجرای شبکه های درجه اول و دوم با شرکت آب منطقه ای و شبکه های سوم و چهارم با جهاد کشاورزی است.

سدهای پیشین کرمانشاه که با همه مسائل محیط زیستی که داشتند ساخته شدند و اکنون استفاده کافی از آب آنها نمی شود اما امید آن می رود برای سدهایی که کار آنها به تازگی آغاز شده مانند سد هواسان، به صورت همزمان شبکه های پایین دستی هم اجرا شوند.

یادمان باشد بیکاری درکرمانشاه بیداد می کند و اکثر مردم خصوصا در روستاها با کشاورزی روزگار می گذرانند.

نگذاریم با بی تدبیری کشاورزان روستایی هم به خیل بیکاران کرمانشاه بپیوندند و مهاجرت به حاشیه شهر را آغاز کنند.