به گزارش طلوع کرمانشاه، کهزادی افزود: در سال زراعی جاری ۱۷ هزار هکتار نخود پاییزه و ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار نیزبه پیش بینی برداشت ۱۷ هزار تن نخود از مزارع روانسر صورت مکانیزه در شهرستان روانسر کشت شده است.

وی با اشاره به اینکه میانگین تولید در کشت مکانیزه حدود هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و در کشت سنتی حدود ۷۰۰ کیلو گرم است، اظهار داشت: بیشتر کشت منطقه به نخود پاییزه اختصاص دارد تا در مصرف آب صرفه جویی شود و هم چنین بیماری برق زدگی باعث از بین رفتن محصولات نشود.

معاون جهاد کشاورزی روانسر خاطرنشان کرد: برداشت نخود در روانسر از اواخر تیر ماه آغاز می‌شود.

 

صداوسیما