به گزارش طلوع کرمانشاه، نیلوفر اختیاری اظهار داشت: تعداد خانواده‌های دارای دو معلول در استان کرمانشاه ۳۹۵، دارای سه معلول ۴۸، چهار معلول ۱۱ خانواده است و پنج خانواده نیز دارای پنج معلول هستند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: ۳۴هزار و ۷۹۲ نفر معلول تحت پوشش بهزیستی در استان کرمانشاه وجود دار که در زلزله اخیر تعداد ۱۱۸ نفر به آمار معلولان استان اضافه شد.

اختیاری در مورد آمارهای معلولان استان کرمانشاه گفت: ۱۲ هزار و ۹۸۱ نفر معلول جسمی – حرکتی، ۸۸۵۴ نفر معلول ذهنی، ۴۲۱۳ نفر معلول بینایی، ۵۸۳۶ نفر شنوایی، ۲۷۰۸ نفر اعصاب و روان و ۲۰۰ نفر نیز معلول گفتاری هستند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: براساس آمارهای موجود ۲۴ هزار و ۹۵۷ نفر از معلولان استان کرمانشاه در مناطق شهری و بقیه معلولان روستایی و عشایر هستند که از بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند.

به گفته اختیاری از مجموع آمار معلولان تحت پوشش بهزیستی استان کرمانشاه ۲۲ هزار و ۱۳۱ نفر مرد و بقیه نیز زن هستند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه ۲۴ نفر در زلزله سال گذشته دچار ضایعه نخاعی شدند، گفت: با ارائه خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی وضعیت جسمی بسیاری از آنها در حال بهبودی است.

اختیاری در مورد تعریف فرد معلول بیان کرد: براساس قانون جامع حمایت از معلولان، معلول فردی است که به تشخیص کمیسیون پزشکی بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی و روانی در زمینه استقلال فردی و اجتماعی با مشکل روبه رو شود.

وی اشتغال را مهمترین مشکل معلولان دانست و گفت: در این راستا بهزیستی با پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی به اشتغال مددجویان کمک می‌کند و با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی برای معلولان در زمینه اشتغال فعال است و چنانچه کارفرمایی نیز اقدام به جذب معلولان کند از دو سال معافیت مالیاتی برخوردار است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان حضور معلولان در جامعه فراهم شده است، افزود: با توجه به مناسب سازی‌های شهری، محیطی و اداری سعی شده است که امکان حضور این افراد در کنار مردم عادی در جامعه فراهم شود.

اختیاری در مورد خدمات مورد نیاز معلولان کرمانشاهی گفت: معلولان نیازمند خدماتی همچون خدمات مالی، حمایتی، توانبخشی، کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، فنی – ارتوپدی و غیره هستند که سازمان بهزیستی این خدمات را ارائه می‌کند.

 

تسنیم